Desk och Stationery

För att förboka dina platser gäller följande

På grund av begränsade platser måste alla i publiken förbeställa sina platser inför alla enskilda programpunkter.

Detta görs följande:

Programmet för fredag den 20 augusti förbokas via denna hemsida på länken "Förboka platser" eller länken nedan.

Detta gäller även familj, släkt och vänner till medverkande. Ni får förbeställa max 3 personer / familj.

Ni måste ange vilka programpunkter ni vill boka till (exakt klockslag och titeln på program punkten samt antal personer och givetvis namn, e-postadress, telefonnummer samt om du är GPF medlem. Vi prioriterar GPF medlemmar.

Inför lördag och söndagens programpunkter gäller förbokning via Göteborg Konserthus www.gso.se från och med den 2 augusti!

Det är samma regler som fredagens genom att familj/släkt, vänner till medverkande måste förbokas och GPF medlemmar prioriteras.

Vi glädjer oss att se er och varmt välkomna!

Nu  öppnar vi dörrarna för er och musiklivet igen!